Kielirikasteinen päiväkoti Villekulla

Tarjoamme lapsille turvallisen, kiireettömän ja monipuolisen kasvuympäristön, jossa lapsi saa kasvaa, kokea ja oppia omana yksilönään sekä yhtenä ryhmän jäsenenä. Kielirikasteisuuden tavoitteena on uuteen kieleen tutustuminen ja sen pienimuotoinen oppiminen sekä positiivisen asenteen luominen ja myönteisten kokemusten antaminen.

Valkealassa palvelemme perheitä arkisin maanantaista perjantaihin kello 7-17. 
Mikäli hoitoajan tarve on aukioloaikaa laajempi, pyydämme keskustelemaan asiasta jo hakuvaiheessa kanssamme.

Villekullassa sovellamme ns. kylämallia. Kylissä on eri ikäisiä lapsia omissa pienemmissä ryhmissään. Tällä mahdollistamme mm. sen, että saman perheen eri ikäiset lapset voivat perheen niin halutessa kasvaa ja oppia myös lähellä toisiaan. Esiopetus toimii omana kylänään.

Villekullassa toimintamme on kielirikasteista ja tarjoamme turvallisen, kiireettömän sekä monipuolisen kasvuympäristön, jossa lapsi saa kasvaa, kokea ja oppia omana yksilönään sekä yhtenä ryhmän jäsenenä. Tämä antaa vahvan pohjan lasten kielitaidon vahvistamiselle ja oppimisen tukemiselle päivittäisessä arjessa.

 

Hyödynnämme toiminnassamme paljon ympäröivää luontoa sekä läheisiä kulttuuripalveluita.


Jokavuotuisessa toiminnassamme mukana ovat esim. Metsämörri, metsäretket, retket lähiympäristöön.Annamme arvoa ja aikaa myös lasten vapaalle leikille, jonka näemme lapselle monella tapaa tärkeäksi.

 

Yksi tärkeä osa toimintaamme on myös suomenruotsalaisen kulttuurin perinteiden vaaliminen ja huomioiminen sekä yhteiset hetket ja juhlat perheiden kanssa. 
(esimerkiksi Lucian päivä).

 

Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Stadgar

Verksamhetberättelse