VASU

​VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU)
Kaikkea päiväkodin toimintaa ohjaavat lait ja –asetukset sekä valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Näiden lisäksi Svenska lekskolanilla on oma varhaiskasvatussuunnitelma. 

Käymme vanhempien kanssa VASU- keskusteluja 1-2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa. Erittäin tärkeitä ovat myös päivittäiset arkiset keskustelut lasta tuotaessa ja haettaessa päiväkodista.Vanhempien kanssa yhdessä keskustellen teemme myös jokaiselle lapselle oman varhaiskasvatussuunnitelman ja esikoululaiselle esiopetussuunnitelman.

Det är viktigt hur en människa vaknar och hur en lång dag inleds.
Och just barndomen är ju vår morgon.

- Tove Jansson -

Var kommer sagorna ifrån?

Var kommer sagorna ifrån?
Från mormors lappkorg där i vrån,
från spisen i vårt sommarhus,
från regnbågen, så klar och ljus,
ifrån en fjärran, fjärran ö,
ifrån en blomma vit som snö,
ifrån en liten strumpa blå,
från golvet som den trampar på,
från världen som är vid och stor.


Vid örat ditt en saga bor.

- Kaija Pakkanen -​

Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Stadgar

Verksamhetberättelse