Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Toiminta

Lekiksessä tarjoamme lapsille turvallisen, kiireettömän ja monipuolisen kasvuympäristön, jossa lapsi saa kasvaa, kokea ja oppia omana yksilönään sekä yhtenä ryhmän jäsenenä.

Lekiksessä lapset ovat yhdessä ryhmässä, jolloin pienet oppivat isoilta ja isot oppivat ottamaan myös pienet huomioon. Jaamme lapsia pienryhmiin toiminnan mukaan ja erityisesti esikoululaiset ovat usein aamupäivisin omana ryhmänään.

 

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme Lekiksessä on lasten ruotsinkielen vahvistaminen ja oppimisen tukeminen.

Puhumme lasten ja henkilökunnan kanssa ruotsia ja opettelemme sitä päivittäisessä arjessa.

 

Hyödynnämme toiminnassamme paljon ympäröivää luontoa sekä läheisiä kulttuuripalveluita.


Joka vuotuisessa toiminnassamme mukana ovat esim. Metsämörri, metsäretket, retket lähiympäristöön.Annamme arvoa ja aikaa myös lasten vapaalle leikille, jonka näemme lapselle monella tapaa tärkeäksi.

 

Yksi tärkeä osa toimintaamme on myös suomenruotsalaisen kulttuurin perinteiden vaaliminen ja huomioiminen sekä yhteiset hetket ja juhlat perheiden kanssa.(esimerkiksi Lucian päivä).