Garantiföreningen för svenska lekskolan i norra Kymmenedalen r.f.

Aktuellt

Lekis är ett privat svenskspråkigt daghem. Vi erbjuder dagvård för 1,5-6-åringar, samt förskola för 6-7-åringar. Vi har 21 platser och barnen kommer från både svensk- och finskspråkiga familjer.

 

Lekis språkbadsklubb för finskspråkiga 3-5-åriga barn fortsätter året 2019-2020.Klubbdagarna är tisdagar-torsdagar kl. 12.30-15.00. Klubben dras av en barnträdgårdslärare. I klubben lär barnet svenska via lek, sånger, rim och ramsor och i vardagliga situationer.  I klubben gör vi också utfärder, bakar och rör på oss på många sätt.

I Lekis talar barn och personal svenska med varandra!

 

Lekis grundades 1983 och är beläget i Kuusankoski i Kouvola. I samma byggnad finns Ekholmintien päiväkoti, Steinerskolan och Pohjoiskymenlaakson musiikkiopisto (Norra Kymmenedalens musikinstitut).

Vi har öppet från måndag till fredag kl. 7-16.30.

VÅREN 2020:

Vårt tema ”Naturen – hurdana spår lämnar vi efter oss” fortsätter med miljöfostran.

24.2.-1.3 Skolornas sportlov (ingen förskola)

29-30.4 och 4-6.5

förskolans simskola i

Kuusankoski simhall

Vårutfärd för hela familjen inom majmånad

”Vi har många års erfarenhet av det här daghemmet. Jag tycker att den största fördelen (om inte språket tas i beaktandet) är att barnen är tillsammans i en grupp. Fast barnets närmaste vänner är jämnåriga är det fint att barnen vänjer sig att vara tillsammans med barn i olika åldrar. Dessutom har föräldrarnas önskemål alltid fint respekterats.” Mamma till en 4-årige pojke

”Vi valde Lekis för tvåspråkigheten, den hemlika atmosfären och för den goda stämningens skull. Gemenskap, öppenhet och att tillsammans delta och ordna olika evenemang förstärker Vi-känslan mellan barnen, familjerna och personalen.”  Föräldrar till en 4-årige pojke

Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Stadgar

Verksamhetberättelse