Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Kuusankoski ja Valkeala

Tarjoamme kummassakin päiväkodissa lapsille turvallisen, kiireettömän ja monipuolisen kasvuympäristön, jossa lapsi saa kasvaa, kokea ja oppia omana yksilönään sekä yhtenä ryhmän jäsenenä.

Kuusankoskella Lekiksessä palvelemme perheitä arkisin maanantaista perjantaihin kello 7-16.30.

Valkealassa palvelemme perheitä arkisin maanantaista perjantaihin kello 7-17. 
Mikäli hoitoajan tarve on aukioloaikaa laajempi, pyydämme keskustelemaan asiasta jo hakuvaiheessa kanssamme.

Lekiksessä lapset ovat yhdessä ryhmässä, jolloin pienet oppivat isoilta ja isot oppivat ottamaan myös pienet huomioon. Jaamme lapsia pienryhmiin toiminnan mukaan ja erityisesti esikoululaiset ovat usein aamupäivisin omana ryhmänään.

Valkealassa sovellamme ns. kylämallia. Kylissä on eri ikäisiä lapsia omissa pienemmissä ryhmissään. Tällä mahdollistamme sen, että saman perheen eri ikäiset lapset voivat perheen niin halutessa kasvaa ja oppia myös lähellä toisiaan. Esiopetus toimii omana kylänään.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme Lekiksessä on lasten ruotsinkielen vahvistaminen ja oppimisen tukeminen.

Puhumme lasten ja henkilökunnan kanssa ruotsia ja opettelemme sitä päivittäisessä arjessa.

Valkealassa toimintamme on kielirikasteista ja tarjoamme turvallisen, kiireettömän sekä monipuolisen kasvuympäristön, jossa lapsi saa kasvaa, kokea ja oppia omana yksilönään sekä yhtenä ryhmän jäsenenä. Tämä antaa vahvan pohjan lasten kielitaidon vahvistamiselle ja oppimisen tukemiselle päivittäisessä arjessa.

 

Hyödynnämme toiminnassamme paljon ympäröivää luontoa sekä läheisiä kulttuuripalveluita.


Jokavuotuisessa toiminnassamme mukana ovat esim. Metsämörri, metsäretket, retket lähiympäristöön.Annamme arvoa ja aikaa myös lasten vapaalle leikille, jonka näemme lapselle monella tapaa tärkeäksi.

 

Yksi tärkeä osa toimintaamme on myös suomenruotsalaisen kulttuurin perinteiden vaaliminen ja huomioiminen sekä yhteiset hetket ja juhlat perheiden kanssa. 
(esimerkiksi Lucian päivä).