Lekis

Vi erbjuder en trygg, lugn och mångsidig uppväxtmiljö i Lekis, där barnet får växa, uppleva och lära sig både som individ och som medlem i gruppgemenskapen.

Vi har öppet från måndag till fredag kl. 7-16.30.

I Lekis är barnen i en grupp. Där får de små lära sig av de stora och de stora får lära sig att ta hänsyn till de små. Vi delar in barnen i mindre grupper enligt dagens göromål och oftast utgör förskolebarnen en egen grupp på förmiddagen.

 

En av Lekis viktigaste uppgifter är att förstärka och stöda inlärningen av det svenska språket. Vi i personalen talar svenska med varandra och med barnen. 

 

I vår verksamhet leker vi mycket ute och nyttjar den närliggande miljön.Vi värdesätter och ger också tid för barnets fria lek, som vi anser viktig för barnet.

En viktig del av vår verksamhet är att bevara och uppmärksamma den finlandssvenska kulturen och traditionerna samt olika fester och stunder tillsammans med familjerna

 

Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Stadgar

Verksamhetberättelse