Svenska lekskolan
i norra Kymmenedalen r.f.

Kuusankoski: Lekis är ett privat svenskspråkigt daghem. Vi erbjuder dagvård för 1,5-6-åringar, samt förskola för 6-7-åringar. Vi har 21 platser och barnen kommer från både svensk- och finskspråkiga familjer.

I Lekis talar barn och personal svenska med varandra!

 

Lekis grundades 1983 och är beläget i Kuusankoski i Kouvola. I samma byggnad finns Ekholmintien päiväkoti, Steinerskolan och Pohjoiskymenlaakson musiikkiopisto (Norra Kymmenedalens musikinstitut).

Valkeala: elokuussa 2020 avaamme Kouvolan Valkealaan uuden 84-paikkaisen kielirikasteisen päiväkodin, jossa tarjoamme varhaiskasvatusta sekä esiopetusta alle kouluikäisille lapsille.

Lekis-klubb:
Lekis språkbadsklubb för finskspråkiga 3-5 -åriga barn fortsätter året 2019-2020. Klubbdagarna är tisdagar-torsdagar kl. 12.30-15.00. Klubben dras av en barnträdgårdslärare. I klubben lär barnet svenska via lek, sånger, rim och ramsor och i vardagliga situationer.  I klubben gör vi också utfärder, bakar och rör på oss på många sätt.

Kuusankoskella toimii myös kielikylpykerho, joka sai jatkoa toimintavuodelle 2019-2020. Kerho on suomenkielisille 3-5-vuotiaille lapsille. Kerhopäivät ovat tiistai-torstai kello 12.30-15.00. Kerhoa ohjaa lastentarhanopettaja. Kerhossa lapsi oppii toiminnallisen ruotsinkielen leikkien, laulaen, lorutellen ja yhdessä arjessa toimien. Kerhossa myös retkeillään, leivotaan, liikutaan sekä tehdään paljon muuta.

Aktueltt

VÅREN 2020:

Vårt tema ”Naturen – hurdana spår lämnar vi efter oss” fortsätter med miljöfostran.

24.2.-1.3 Skolornas sportlov (ingen förskola)

29-30.4 och 4-6.5

förskolans simskola i

Kuusankoski simhall

Vårutfärd för hela familjen inom majmånad

”Vi har många års erfarenhet av det här daghemmet. Jag tycker att den största fördelen (om inte språket tas i beaktandet) är att barnen är tillsammans i en grupp. Fast barnets närmaste vänner är jämnåriga är det fint att barnen vänjer sig att vara tillsammans med barn i olika åldrar. Dessutom har föräldrarnas önskemål alltid fint respekterats.” -Mamma till en 4-årige pojke

”Valitsimme Lekiksen kaksikielisyyden, kodinomaisuuden ja hyvän ilmapiirin vuoksi.
Yhteisöllisyys, avoimuus, yhdessä tekeminen ja tapahtumat luovat Me-henkeä lasten,
perheiden ja Lekiksen henkilökunnan välille.”

- 4-vuotiaan pojan vanhemmat

Tel: 050 5672969 (Kuusankoski)
Tel: 
050 3534572 (Valkeala)

E-post: info@svenskalekskolan.com

Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Stadgar

Verksamhetberättelse