Ansökan

Det går att ansöka om dagvårdsplats till Svenska lekskolan året om. Den egentliga ansökningstiden är i januari-februari, men ansökan kan lämnas in då du vet när du önskar att barnet kan börja i Lekis.

 

När man ansöker om dagvårdsplats, måste familjen ansöka servicesedel från Kouvola stad. Servicesedeln är ett stöd, med vilken familjen kan ansöka om dagvård i ett privat daghem.

Vi använder Kouvola stads ansökningsblankett, som du får direkt från Lekis eller kan skriva ut
Vår dagvårdsavgift följer Kouvola stads tariffer och beslutsunderlag.

Det bästa sättet att ansöka till Lekis är att returnera ansökningsblanketten per post till oss eller genom att besöka oss i Lekis.

Alternativ på dagvårdskontrakt i Lekis:

- Över 16dagar/mån
- 16dagar/mån

- 20timmar/vecka (för barn som har föräldern hemma)

- Förskola och deltidsvård
- Barnet kan också delta endast i förskolan 4t/dag

Blev du intresserad? 

Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Stadgar

Verksamhetberättelse