Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Ansökan

Det går att ansöka om dagvårdsplats till Lekis året om. Den egentliga ansökningstiden är i januari-februari, men ansökan kan lämnas in då du vet när du önskar att barnet kan börja i Lekis.

 

När man ansöker om dagvårdsplats från Lekis, måste familjen ansöka servicesedel från Kouvola stad. Servicesedeln är ett stöd, med vilken familjen kan ansöka om dagvård i ett privat daghem.

Vi använder Kouvola stads ansökningsblankett, som du får direkt från Lekis eller kan skriva ut
Vår dagvårdsavgift följer Kouvola stads tariffer och beslutsunderlag.

Det bästa sättet att ansöka till Lekis är att returnera ansökningsblanketten per post till oss eller genom att besöka oss i Lekis.

Alternativ på dagvårdskontrakt i Lekis:

- Över 16dagar/mån
- 16dagar/mån

--deltidsvård max. 7h/dag

- 20timmar/vecka (för barn som har föräldern hemma)
- Förskola och deltidsvård
- Barnet kan också delta endast i förskolan 4t/dag

Blev du intresserad?