Garantiföreningen för Svenska Lekskolan
i norra Kymmenedalen r.f.

Svenska Lekskolan och Folkhälsan har slutit ett avtal om att verksamheten vid Lekis samt Villekulla från och med hösten övergår i Folkhälsans regi. Daghemmen kommer i fortsättningen att heta Folkhälsan Lekis och Folkhälsan Villekulla.

Hela Folkhälsan-koncernens starka kunnande, utvecklingsarbete och omfattande tjänster för barnfamiljer kommer att utnyttjas i småbarnspedagogiken.

Föreningen Svenska Lekskolan fortsätter sin egen verksamhet i Kouvola med att ideologiskt och ekonomiskt stöda småbarnspedagogiken och det svenska språkets ställning på området.

Föreningens syfte är att stödja dagisaktiviteter ideologiskt och ekonomiskt och att främja det svenska språket i området. Var och en som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen.

Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Stadgar

Verksamhetberättelse