Svenska lekskolan
i norra Kymmenedalen r.f.

Kuusankoski: Lekis är ett privat svenskspråkigt daghem. Vi erbjuder dagvård för 1,5-6-åringar, samt förskola för 6-7-åringar. Vi har 21 platser och barnen kommer från både svensk- och finskspråkiga familjer.

I Lekis talar barn och personal svenska med varandra!

 

Lekis grundades 1983 och är beläget i Kuusankoski i Kouvola. I samma byggnad finns Ekholmintien päiväkoti, Steinerskolan och Pohjoiskymenlaakson musiikkiopisto (Norra Kymmenedalens musikinstitut).

Valkeala: elokuussa 2020 avaamme Kouvolan Valkealaan uuden 84-paikkaisen kielirikasteisen päiväkodin, jossa tarjoamme varhaiskasvatusta sekä esiopetusta alle kouluikäisille lapsille.

Lekis-klubb:
Lekis språkbadsklubb för finskspråkiga 3-5 -åriga barn fortsätter året 2019-2020. Klubbdagarna är tisdagar-torsdagar kl. 12.30-15.00. Klubben dras av en barnträdgårdslärare. I klubben lär barnet svenska via lek, sånger, rim och ramsor och i vardagliga situationer.  I klubben gör vi också utfärder, bakar och rör på oss på många sätt.

Kuusankoskella toimii myös kielikylpykerho, joka sai jatkoa toimintavuodelle 2019-2020. Kerho on suomenkielisille 3-5-vuotiaille lapsille. Kerhopäivät ovat tiistai-torstai kello 12.30-15.00. Kerhoa ohjaa lastentarhanopettaja. Kerhossa lapsi oppii toiminnallisen ruotsinkielen leikkien, laulaen, lorutellen ja yhdessä arjessa toimien. Kerhossa myös retkeillään, leivotaan, liikutaan sekä tehdään paljon muuta.

Tel: 050 5672969 (Kuusankoski)
Tel: 
050 3534572 (Valkeala)

E-post: info@svenskalekskolan.com

Aktueltt

Svenska Lekskolan och Folkhälsan har slutit ett intentionsavtal om att verksamheten vid Lekis samt Villekulla från och med hösten övergår i Folkhälsans regi. Daghemmen kommer i fortsättningen att heta Folkhälsan Lekis och Folkhälsan Villekulla. Hela Folkhälsan-koncernens starka kunnande, utvecklingsarbete och omfattande tjänster för barnfamiljer kommer att utnyttjas i småbarnspedagogiken. Föreningen Svenska Lekskolan fortsätter sin egen verksamhet i Kouvola med att ideologiskt och ekonomiskt stöda småbarnspedagogiken och det svenska språkets ställning på området.

”Vi har många års erfarenhet av det här daghemmet. Jag tycker att den största fördelen (om inte språket tas i beaktandet) är att barnen är tillsammans i en grupp. Fast barnets närmaste vänner är jämnåriga är det fint att barnen vänjer sig att vara tillsammans med barn i olika åldrar. Dessutom har föräldrarnas önskemål alltid fint respekterats.” -Mamma till en 4-årige pojke

”Valitsimme Lekiksen kaksikielisyyden, kodinomaisuuden ja hyvän ilmapiirin vuoksi.
Yhteisöllisyys, avoimuus, yhdessä tekeminen ja tapahtumat luovat Me-henkeä lasten,
perheiden ja Lekiksen henkilökunnan välille.”

- 4-vuotiaan pojan vanhemmat

Svenska  Lekskolan. All rights reserved.

Stadgar

Verksamhetberättelse